Web včelařské organizace a přidružených obcí

Předtím než začnete včelařit je potřeba splnit tyto legislativní povinnosti: 

Zaregistrování se jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů pomocí následujícího formuláře: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť

Připomínáme, že tento formulář jste povinni vyplnit a zaslat každý rok k 1.9. daného roku

Po nahlášení k Českomoravské společnosti chovatelů Vás čeká registrace k naší základní organizaci pomocí tohoto formuláře 

Výhoda členství u naší organizace:

  • odběr časopisu Včelařství
  • zajištění pojištění včelstev („svépomocný fond“)
  • možnost být členem ZO ČSV 
  • zajištění povinného léčení včelstev 
  • odborná pomoc při řešení problémů
  • možnost účastnit se připravovaných akcí konanch naší ZO
  • Další povinností včelaře je vždy k poslednímu dni únoru daného roku nahlásit vaše stanoviště včel příslušnému obecnímu úřadu dle tohoto formuláře

Přesuny včelstev: Pokud si pořídíte včely z jiného kraje než ve kterém budou umístěny Vaše včelstva jste povinni si vyřídit   „veterinární
osvědčení k přemístění zvířete“ – vydává jej krajská (okresní)
veterinární správa místa původu zvířete.