Web včelařské organizace a přidružených obcí

Chcete se stát naším členem nebo plánujete v blízké budoucnosti začít včelařit v oblasti naší organizace. Na níže uvedených řádcích Vás chceme informovat o tom, jak postupovat a koho kontaktovat.

Praktické rady pro zájemce o včelaření; kde získat první informace ?
První informace získáte nejsnáze na Českém svazu včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24  Praha 1 a na stránkách www.vcelarstvi.cz.
Na těchto stránkách jsou uveřejňovány i různé vzdělávací akce určené
pro chovatele včel. Na ČSV Vám také velmi rádi pomohou s nalezením
územně příslušné ZO ČSV, kde se Vám budou rádi věnovat místní zkušení
včelaři.

Literatura
Včelařskou
literaturu dnes naleznete v každé včelařské prodejně i ve všech lepších
knihkupectvích. Zatím asi nejkomplexnější knihou je „Včelařství“ od
Ing. Veselého a kolektivu, vyskytuje se ale i velké množství literatury
překladové, zvláště z němčiny. U překladové literatury ale nemusí vždy
odpovídat některá technická a technologická opatření, vyplývající
z místních tradic, druhu chovu včel i nákazové situace a legislativních
podmínek.

Kurzy
Kurzy, přednášky a semináře mimo místních a okresních organizací pořádají také SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky – web www.souvnasavrky.cz, Výzkumný ústav včelařský – web www.beedol.cz, Pracovní společnost nástavkových včelařů www.psnv.cz Na jejich stránkách a na www.vcelarstvi.cz bývá pravidelně uveřejňován přehled akcí.

Kde získat finanční podporu
Včelařství je podporováno z různých veřejných zdrojů.
Pro
začínající včelaře lze využít různých dotací, které poskytují
jednotlivé krajské úřady. Tato podpora se liší kraj od kraje.
Nejpřesnější a nejaktuálnější informace můžete získat na internetových
stránkách krajských úřadů v sekci úřední deska, případně na odboru pro
ekologii a životní prostředí, kde zpravidla tyto dotace organizují.
Druhým
zdrojem je možnost využití dotaci podle programu EU na zlepšení
podmínek pro získávání a odbyt včelařských produktů. Tato dotace je
organizována a vyřizována přes ČSV. Na stránkách, v sekci „podpora
včelařství“ vždy naleznete aktuální podrobný návod a příslušné
formuláře. Nejen pro začínající včelaře je velmi zajímavé opatření
technická pomoc, které umožňuje získat prostředky na pořízení, případně
inovaci technického vybavení, jako například medometů, odvíčkovacího
zařízení a nově i na čtyři nástavkové úly.

Co je třeba udělat v počátcích včelaření
      Zvážit,
zda mám pro chov včel potřebné podmínky. Nejdůležitější je mít vhodné
stanoviště včelstev, vyhovující jak snůškovými podmínkám, snadnou
přístupností a ne v neposlední řadě nehrozící sousedskými spory.
      Pořídit si základní pomůcky, viz níže
      Pořídit
si včelstva, nejlépe ve formě nákupu oddělků od některého ze
šlechtitelských chovů. Ty se jednak věnují intenzivní šlechtitelské
práci zaměřené na doprovodné vlastnosti včel, zvláště na mírnost, jednak
jsou pod stálou veterinární kontrolou, zabezpečujíc dobrý zdravotní
stav včelstev. Jejich seznam naleznete vždy v květnovém čísle časopisu
Včelařství, na internetových stránkách www.vcelarstvi.cz
i v inzertní části časopisu. Optimálním počet včelstev, se kterými je
vhodné začínat je pět. Této počet ještě neznamená větší potřebu času,
umožňuje ale řešit některé problémy ke kterým může v průběhu roku dojít
chovatelskými zásahy a dochází k lepšímu rozdělení režijních nákladů.
     V okamžiku,
kdy projevíte zájem o chov včel, je vhodné stát se členem Českého svazu
včelařů. V místní organizaci naleznete lidi, kteří Vám budou moci
poradit na místě, případně nad vámi převzít „patronát“, znají situaci
v místě a to jak možnosti umístění včelstev, tak třeba to, zda někdo ze
včelařů neprodává včelstva, případně některé pomůcky. Jako člen ČSV také
začnete dostávat odborný časopis Včelařství, budete se moci účastnit
různých kurzů a přednášek, pořádaných organizací, pomohou Vám s léčením
včelstev, bude se na Vás vztahovat svazové úrazové pojištění
a svépomocný fond. Adresu na Vám nejbližší základní organizaci Vám rádi
sdělí na sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8, 115 24  Praha 1, tel. 224 934 082, e-mail: info@vcelarstvi.cz .
    Když
začnete chovat včely, tak také musíte splnit své zákonné povinnosti,
tj. nahlásit stanoviště včelstev příslušném obecnímu úřadu – formulář
naleznete na www.vcelarstvi.cz v sekci formuláře a přihlásit se
do evidence u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod
Medníkem, e-mail uevcely@cmsch.cz

Základní potřeby a pomůcky
     Úly, v současné době nemá význam uvažovat o použití jiných než nástavkových úlů. V žádném
případě nelze doporučit nákup použitých úlů ani použití úlů věnovaných.
Jedná se o velké zdravotní riziko, úly mohou obsahovat původce různých
onemocnění včel, mohou být natřeny neekologickými barvami, být ve
špatném technickém stavu. 
Na nákup úlů lze získat dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění. 
      Medomet – je lepší koupit nový, ale lze si i pořídit zachovalý použitý.
      Ochranné pomůcky – kukla nebo klobouk včelařské rukavice
      Drobné pomůcky – dýmák, rozpěrák atd.

Základy bezpečnosti práce
 1. Ověřit
  si, zda nejste alergickými na včelí bodnutí, nejjednodušším způsobem je
  nechat se bodnout včelou a to dvakrát v určitém časovém rozestupu.
  Alergickou reakcí ale není běžný otok a zarudnutí pokožky do plochy dvou
  mužských dlaní.
 2. Poradit s lékařem
  a pro návštěvy mít na včelnici k dispozici základní „balíček první
  pomoci“ obsahující některé jednoduše aplikovatelné léky tlumící
  alergické reakce.
 3. Používat ochranné
  pomůcky, minimálně kuklu nebo včelařský klobouk, ostatní ochranné
  pomůcky jako například rukavice mít vždy k dispozici v dosahu.
 4. Vždy pracovat s rozmyslem, nedělat prudké pohyby.
 5. Včelnici mít uspořádanou podle ergonomických zásad
 6. Mimořádnou pozornost věnovat práci s dřevoobráběcími stroji.