Web včelařské organizace a přidružených obcí

Povinnosti každého včelaře:

 • Odběr zimní měly ze všech včelstvev – odevzdání dle termínu nahlášeného Vašim důvěrníkem ( do konce ledna )
 • Do konce února nahlásit stanoviště včelstev dle zákona 326/2004 Sb. vzor ohlášení zde
 • Do 15. září nahlásit stav počtu chovaných včelstev na ČMSCH ke dni 1. září na tomto formulái ke stažení zde
 • Pro každé stanoviště vést registr (vzor) označený na titulní straně jménem a příjmením nebo názvem, registračním číslem chovatele a adresou hospodářství.

  V registru stanoviště se eviduje počet včelstev; každá změna v počtu
  včelstev; počet včelstev; kterých se změna týká; datum, kdy ke změně
  došlo; v případě přemístění včelstva údaj, odkud a kam bylo včelstvo
  přemístěno; v případě úhynu včelstva příčina tohoto úhynu na základě
  vyšetření.

  V případě provedené kontroly se zaznamenává datum kontroly, jméno a
  příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní
  kontroly.