Web včelařské organizace a přidružených obcí

Seznam členů a vedení organizace

Členové výboru a komisí:

Předseda organizace: Ladislav Vašíček
Jednatel organizace: Bc. Jaroslav Mauer
Finanční referent: Hanák Stanislav
Zdravotní referent: Vašíček Lubomír
Člen výboru: Mgr. Vlastimil Hebelka
Kontrolní a revizní komise: ing. Miloslav Meixner, Anna Petrželková,Miloslav Kozelek
Důvěrníci: Kozelek Miloslav,Dirr Jiří, Koukal Ivan,
Gloc Miroslav, Mrva Ladislav, Petr Jaroslav, Konečný Zdeněk, Felner
Josef, Petrželková Anna, Bednařík Stanislav

Členská základna:
Ambroz Josef, Andrlík Jan, Bednařík Stanislav, Bednařík Stanislav ml.,
ing.Blábolil  Ladislav, ing.Bojanovský  Josef, Červinka  Milan, Dirr
Jiří, Divíšek Pavel, Dokoupil  Jaroslav, Dvořáková Květoslava,
Vašíčková  Zdeňka, Felner  Josef  ml., Felner  Josef, Felnerová  Zdena,
mudr. Gala  Ivan, ing. Gamba  Jaromír, Gloc  Miroslav, Hanák  Stanislav,
Havlíček  Jiří, mgr.Hebelka Vlastimil, Horák Josef, Horálek Vladimír,
Huvar Lubomír, Hýbl Miroslav, mudr.Chmelař Lubomír, Chovancová Markéta,
Klein Zdeněk, Kolenčíková Anna, Konečný Milan, Konečný Zdeněk,
Konopásková Hana, Koukal Ivan, Kovařík Martin, Kozelek Miloslav, Kraus
Tomáš,Laštůvka Martin , Lexmaul Lukáš, Lukáč Michal, Mauer Jaroslav,
ing. Meixner Miloslav, Moulis Radek, Mrva Ladislav, Mrvová Dana,
Nárožný Dobromil, Nárožný Miroslav, Nárožný Vítězslav, Petr Antonín,
Petr Jaroslav, Petr Roman, Petrželka Miloslav, Petrželková Anna, Pokorný
Josef, Procházka  Pavel, Réda Stanislav, Richter Erich, Sauer Jaroslav,
Skácel Antonín, Skácelová Vlasta, Staněk Antonín, Staňková Helena,
Šejnoha Petr, Štindl Karel, Továrek Ivan, Vašíček Ladislav- Slatina,
Vašíček Ladislav, Vašíček Ladislav ml., Vašíček Lubomír, Wolf Vítězslav,
Wolfová Jana,  Zacpal František