Web včelařské organizace a přidružených obcí

Historie organizace

Pro všechny zájemce o historii včelaření v oblasti Malé Hané jsme
zdigitalizovali vydaný sborník z roku 2005, který sepsal p. František
Plech. Publikaci redigoval předseda organizace Mgr. V . Hebelka. Za
obětavou práci při sbírání veškerých informací týkající se včelařů
děkujeme touto cestou p. F. Plechovi.

Sborník z historie včelařství v Jevíčku a na Malé Hané